• MedicalInnovations
  • MedicalInnovations
  • MedicalInnovations
  • MedicalInnovations
  • MedicalInnovations
  • MedicalInnovations
მთავარი

კომპანია ჩამოყალიბდა 2011 წელს  მედიცინის დოქტორის ლადო (ვლადიმერ) ჭიპაშვილის მიერ.
კომპანიის ძირითადი მისია დაკავშირებულია ინოვაციური ჯანდაცვითი პროექტების განხორციელებასთან საქართველოს სამედიცინო სექტორში. კომპანია აქტიურ სამუშაოს ატარებს  ინვესტიციების მოსაზიდად საქართველოს  ჯანდაცვის სისტემაში,  ახორციელებს პროექტებს, რომელთა მიზანია სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაზრდა, საქართველოში მოქმედ ექიმთა პროფესიული დონის ამაღლება, უახლესი სამედიცინო ტექნოლოგიების დანერგვა, აგრეთვე  ზოგიერთი სპეციფიურ პროექტს, როგორიცაა  სამედიცინო აპარატურისა და სახარჯი მასალების შესყიდვა სამკურნალო დაწესებულებათა დაკვეთით,  ავადმყოფთა ევროპის მოწინავე კლინიკებში მკურნალობა,  სხვადასხვა სამედიცინო სპეციალობებში ქვეყნის საუკეთესო ექიმთა გამოვლენა და ახალგაზრდა სპეციალისტთა წახალისება , ასევე სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურება, რომლებიც დაკავშირებულია  საავადმყოფოებისა და კლინიკების დაგეგმარება-დაპროექტებასთან, აღჭურვასა და მენეჯმენტთან.

ჩვენი მისამართია :  შპს ,,სამედიცინო ინოვაციების კომპანია”
თბილისი, ბარნოვის ქ. 83, 2-ე სართული (მრგვალ ბაღთან) 
ტელ:91-65-91 892 51-47-47
ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

 


canadian-pharm24.net 1canadianxpills.com